HAREKETE UYUM SAGLAYABİLEN DİNAMİK UYKU ÇİZELGELEMESİ - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2015

Application specific dynamic sleep scheduling

HAREKETE UYUM SAGLAYABİLEN DİNAMİK UYKU ÇİZELGELEMESİ

Ozgun Pinarer
Atay Ozgovde
  • Function : Author
  • PersonId : 928895

Abstract

Abstract-Ambient Intelligence is one of the research area where wireless sensor devices are commonly used. Main idea of these applications is to monitor and recognize people's indoor or outdoor activities. In this study, we focus on one of the major problem of WSN which is energy consumption in a different way from the existing approaches in the literature. With the proposed approach, it is shown that it is possible to create a dynamic sleep scheduling mechanism for each recognized activity. In contrast to previous studies found in the literature review, in our perspective, a holistic approach which takes component and application level into account is proposed, therefore energy consumption and the ways for improving lifetime of node and the network are handled. Main aim is to find a suitable region where application can work with tolerable performance degradation meanwhile lifetime of the sensor is extended by decreasing energy consumption. Proposed approach is tested on accelerometer signal of walking activity. It is shown that it exists a region where application performance and energy gain are suitable.
Özetçe-Algılayıcı dügümlerin günümüzde en sık kullanıldıgı alanların başında çevresel zeka uygulamaları gelmektedir. Bu uygulamalardaki amaç, kişinin hareketlerini takip edebilmek, analiz edip kişiye özel çıkarımlarda bulunabilmektir. Bu çalış-mada çevresel zeka uygulamalarının en temel bileşeni olan algılayıcı dügümlerin enerji tüketimi problemine literatürdeki klasik çözüm önerilerinden farklı birşekilde yaklaşılmıştır. Öner-ilen yaklaşım ile algılanan hareket bilgisine baglı olarak algılayıcı dügüm üzerinde uyku döngüsü dinamik olarak çalıştırılmaktadır. Bu yaklaşımdaki amaç, literatürdeki diger benzer çalışmaların aksine algılanan fiziksel işaret, algılayıcı dügüm ayarlarını ileriye yönelik dinamik olarak güncellemede kullanacakşekilde bütünsel bir yapı kurmaktır. Elde edilmek istenilen sonuç ise uygulama başarımında tolere edilebilir bir olası düşüş karşılıgında enerji verimi açısından önemli derecede kazanç elde edilebiliecek bir çalışma alanı oldugunu göstermektir. Çalışmada sunulan bu yaklaşım, 3 boyutlu ivme işareti üzerinde test edilmiş olup ve bu bildiride sunulmuştur. Deneyler sonucunda, hem enerji veriminin hem de hareket izleme algoritma başarımının yüksek oldugu çalışma alanları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler-çevresel zeka uygulamaları, kablosuz haberleşme, gömülü sistemler, işaret işleme
Fichier principal
Vignette du fichier
Application Specific Dynamic Sleep Scheduling (1).pdf (810.67 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-02380165 , version 1 (10-02-2020)

Identifiers

Cite

Ozgun Pinarer, Atay Ozgovde. HAREKETE UYUM SAGLAYABİLEN DİNAMİK UYKU ÇİZELGELEMESİ. 2015 23th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), May 2015, Malatya, Turkey. pp.1765-1768, ⟨10.1109/SIU.2015.7130195⟩. ⟨hal-02380165⟩
53 View
97 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More