Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Revista Română de Interacţiune Om-Calculator Year : 2013

Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar

Lucia Larise Stavarache
  • Function : Author
  • PersonId : 960833
Mihai Dascalu
  • Function : Author
  • PersonId : 946901
Stefan Trausan-Matu
  • Function : Author
  • PersonId : 946902

Abstract

Rezumat. Una din sarcinile dificile din prelucrarea limbajului natural ţine de evaluarea complexităţii sau a dificultăţii înţelegerii a textelor. Astfel, de un interes aparte sunt instrumentele de analiză automată a textelor care permit realizarea unei predicţii a complexităţii textelor pornind de la factori lexicali, sintactici, morfologici sau chiar semantici în funcţie de specificitatea abordării. Totodată, elementele de complexitate sunt dependente de context şi de domeniul de aplicare. Astfel, o analiză pur tehnică care se bazează doar pe metrici fără să ia în considerare constrângerile de psihologie, modele umane, vârstă şi motivaţia este insuficientă pentru a realiza o predicţie adecvată. În plus, alte aspecte ale analizei complexităţii sunt corelate cu etapele de achiziţie (împreună cu acurateţea şi fluenţa), corelate cu adaptarea mesajului comunicat audienţei din prisma corectitudinii, coerenţei şi adaptabilităţii la nivelul acesteia. Adiţional, metricile de complexitate textuală reprezintă indicatori importanţi de înţelegere şi coerenţă pentru texte comune întâlnite uzual în Internet, lucrări publicate şi cărţi.

Domains

Education
Fichier principal
Vignette du fichier
RRIOC-6-4-Stavarache.pdf (287.42 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-01074746 , version 1 (15-10-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01074746 , version 1

Cite

Lucia Larise Stavarache, Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Philippe Dessus. Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, 2013, 6 (4), pp.339 - 356. ⟨hal-01074746⟩

Collections

UGA TICE LSE
168 View
197 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More