LA HISTÒRIA BELGA DE LA FAMÍLIA DESCLERGUE DE MONTBLANC - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles El Foradot - Revista bimestral de Montblanc Year : 2018

LA HISTÒRIA BELGA DE LA FAMÍLIA DESCLERGUE DE MONTBLANC

Abstract

Fa un temps, en Nico F. Declercq, belga establert als Estats Units, es va posar en contacte amb el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà a fi de completar una recerca genealògica que estava portant a terme. De seguida, el secretari de l'entitat, Josep-Pau Jàvega, i el president, Josep M. Grau li van enviar tot el que s'havia publicat sobre la família Desclergue. Es van confirmar les sospites: els Declercq són els descendents dels Desclergues montblanquins que el segle XVI van bastir un dels edificis més significatius a la vila i que encara presideix la nostra plaça Major i que aviat van marxar a Flandes a fer la Guerra dels Vuitanta Anys. Cinc segles després, a El Foradot els hem convidat a tornar a Montblanc i a explicar-nos la seva història.
Some time ago, Nico F. Declercq, a Belgian established in the United States, contacted the Conca de Barberà Studies Center to complete a genealogical research he was carrying out. Immediately, the secretary of the entity, Josep-Pau Jàvega, and the president, Josep M. Grau, sent him everything that had been published about the Desclergue family. The suspicions were confirmed: the Declercq family are the descendants of the Montblanquins Desclergues that in the sixteenth century built one of the most significant buildings in the town and still presides over our Plaza Mayor and who marched to Flanders to take part in the Eighty Years' War . Five centuries later, in El Foradot we have invited them to return to Montblanc and tell us their story.

Domains

History
Fichier principal
Vignette du fichier
2018 article El Foradot 108 DESCLERGUE HISTORIA BELGA.pdf (2.96 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03505736 , version 1 (11-01-2022)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03505736 , version 1

Cite

Eduard Contijoch, Nico Felicien Declercq. LA HISTÒRIA BELGA DE LA FAMÍLIA DESCLERGUE DE MONTBLANC. El Foradot - Revista bimestral de Montblanc, 2018, 108, pp.23-27. ⟨hal-03505736⟩
24 View
12 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More