Jilin Da'an Yinjiawopu yizhi 2015 nian fajue jianbao 吉林大安尹家窝堡遗址2015年发掘简报 - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Bianjiang kaogu yanjiu Year : 2016

Rapport de fouilles du site de Yinjiawopu, ville de Da'an, Jilin, campagne 2015

Jilin Da'an Yinjiawopu yizhi 2015 nian fajue jianbao 吉林大安尹家窝堡遗址2015年发掘简报

Liyan Zhang
  • Function : Author
Liu 刘晓溪 Xiaoxi
  • Function : Author
Fichier principal
Vignette du fichier
Sebillaud et al. Jilin Da'an Yinjiawopu yizhi 2015 nian fajue jianbao 吉林大安尹家窝堡遗址2015年发掘简报 2016 version 20160404.pdf (2.14 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

hal-03460697 , version 1 (01-12-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03460697 , version 1

Cite

Pauline Sebillaud, Liyan Zhang, Liu 刘晓溪 Xiaoxi. Jilin Da'an Yinjiawopu yizhi 2015 nian fajue jianbao 吉林大安尹家窝堡遗址2015年发掘简报. Bianjiang kaogu yanjiu, 2016, 20, pp.89-117. ⟨hal-03460697⟩
14 View
6 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More