Το έργο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Φωκίδα τα έτη 2010-2016 - Archive ouverte HAL Access content directly
Book Sections Year : 2017

Το έργο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Φωκίδα τα έτη 2010-2016

No file

Dates and versions

hal-02472349 , version 1 (10-02-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02472349 , version 1

Cite

Amélie Perrier, Alexandre Farnoux. Το έργο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Φωκίδα τα έτη 2010-2016. Σταυρούλα Οικονόμου. Αρχαιολογικές συμβολές, Τόμος Δ : Φωκίδα, pp.139-148, 2017, 978-618-5060-21-3. ⟨hal-02472349⟩
32 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More