Η χρήση των μηχανών παραγωγής παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων σύνθεσης ψηφιακών περιβαλλόντων - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2016

Η χρήση των μηχανών παραγωγής παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων σύνθεσης ψηφιακών περιβαλλόντων

Abstract

This paper investigates the role of game engines as design tools in architectural education and presents the educational practices that took place at the Department of Architecture, University of Thessaly. More specifically, it focuses on the shift towards the liberation from the visual design approach and the exploration of the architectural design process in terms of atmosphere creation and narrative construction. Game engines offer the possibility of constructing digital environments enriched with multiple features, such as interactivity, weather system simulations, real time rendering, artificial intelligence behaviors, etc., thus resulting in the composition of motivational and immersive environments. In this paper, game engines are treated as a powerful tool that evolves along with technological advances being capable of permitting through all levels of architectural design.
Fichier principal
Vignette du fichier
ambiances2016_P497.pdf (230.41 Ko) Télécharger le fichier
Vignette du fichier
ambiancedemain40x60_HD.jpg (2.12 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission
Format : Figure, Image
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-01414152 , version 1 (13-12-2016)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01414152 , version 1

Cite

Σπύρος Παπαδόπουλος, Αβροκώμη Ζαβιτσάνου, Γιώργος Λουκάκης. Η χρήση των μηχανών παραγωγής παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων σύνθεσης ψηφιακών περιβαλλόντων. Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece, Sep 2016, Volos, Greece. p. 497 - 502. ⟨hal-01414152⟩

Relations

252 View
253 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More