Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee! - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Over Taal Year : 2015

Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!

Bert Cappelle

Abstract

Er zijn van die woordjes die lustig over andere woorden heen lijken te kunnen wippen. Neem nu het voorzetsel op: Ze sprong op de tafel. Ze sprong de tafel op. Deze zinnen zijn allebei mogelijk in het Nederlands. In de eerste zin noemen we op met recht een voorzetsel, want het staat voor de tafel, waarmee het een zinsdeel vormt. In de tweede zin noemen de standaardwerken over Nederlandse spraakkunst het woordje op een 'achterzetsel' of ook wel, niet belemmerd door enige vrees voor een contradictio in terminis, een 'achtergeplaatst voorzetsel'. Maar hebben we wel nood aan zo'n vreemde woordsoort?

Domains

Linguistics
Fichier principal
Vignette du fichier
Achterzetsels_author version.pdf (54.41 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

hal-01234620 , version 1 (27-11-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01234620 , version 1

Cite

Bert Cappelle. Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!. Over Taal, 2015, 54 (1), pp.14-17. ⟨hal-01234620⟩
72 View
103 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More