Evaluarea şi sumarizarea automată a conversaţiilor chat - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Romanian Journal of Human - Computer Interaction Year : 2010

Evaluarea şi sumarizarea automată a conversaţiilor chat

Abstract

With the continuous evolution of collaborative environments, the need for automatic analysis and participant assessment in Instant Messenger discussions (chats) has become more and more important. Moreover, a key element in a grading and evaluation system for participants and utterances is summarization. In order to achieve the previous goals, a series of factors specific to natural language processing (including semantic analysis by means of Latent Semantic Analysis - LSA) and data-mining were taken into consideration. In order to achieve a thorough and multi-perspective approach for assessing participants, the system includes facilities derived from Page’s essay grading techniques, readability assessment and metrics specific to social networks analysis. A golden standard was used for assessing the relevance of the obtained results and for validation purposes of the proposed method
Odată cu evoluţia continuă a mediilor colaborative, nevoia unei analize automate în vederea evaluării participanţilor la discuții de tip Instant Messenger (chat) a devenit din ce în ce mai acută. De asemenea, o facilitate necesară la nivelul unui sistem de notare și evaluare a replicilor și, implicit, a participanților este sumarizarea. În vederea atingerii acestor obiective, o serie de factori bazați pe procesarea limbajului natural (inclusiv analiza semantică prin intermediul Latent Semantic Analysis - LSA) şi data- mining au fost luați în considerare. De asemenea, în vederea obținerii unei evaluări minuțioase și multi- perspectiste a participanţilor, au fost calculați factori derivați din metodele lui Page de notare a eseurilor, diverse abordări pentru estimarea lizibilității şi metrici specifice analizei rețelelor sociale. Un standard de aur a fost utilizat pentru măsurarea corectitudinii rezultatelor obținute.
Fichier principal
Vignette du fichier
RoCHI-2010-Dascalu.pdf (475.92 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-01079347 , version 1 (01-11-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01079347 , version 1

Cite

Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Philippe Dessus. Evaluarea şi sumarizarea automată a conversaţiilor chat. Romanian Journal of Human - Computer Interaction, 2010, Proceedings of the National Conference on Human-Computer Interaction Bucharest, 2-3 September 2010, 3, pp.95-100. ⟨hal-01079347⟩

Collections

UGA TICE LSE
127 View
238 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More