Analiza stărilor emoționale induse de citirea unei știri utilizând Analiza Semantică Latentă - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Revista Română de Interacţiune Om-Calculator Year : 2012

Analiza stărilor emoționale induse de citirea unei știri utilizând Analiza Semantică Latentă

Abstract

Emoţiile pot fi identificate atât în comunicarea verbală cât şi în cea scrisă. Dacă în primul caz pot fi identificate mai ușor datorită unor trăsături specifice comunicării verbale (limbajul corpului, tonul vocii sau inflexiuni), în al doilea caz regăsirea acestora poate fi o adevărată provocare. Aşadar, propunem o metodă inedită de analiză automată a emoţiilor transmise prin intermediul comunicării scrise, mai exact, determinarea stării emoţionale a unei persoane în urma citirii unei ştiri. Cu alte cuvinte, scopul nostru este de a determina cum citirea unei ştiri afectează starea emoţională a cititorului şi să ajustăm aceste valori pe baza stării emoţionale curente a acestuia. Dintr-o perspectivă mai tehnică, sistemul dezvoltat (Emo2 – Emotions Monitor) combină o abordare independentă de context (evaluarea efectivă a ştirii utilizând tehnici de prelucrare a limbajului natural) cu influenţele determinate de starea emoţională curentă a utilizatorului. Astfel, scopul metodei propuse este de a obţine o estimare a stării emoţionale finale a utilizatorului cât mai apropiată de cea reală.
Fichier principal
Vignette du fichier
Rochi Diana final.pdf (812.34 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-01075557 , version 1 (18-10-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01075557 , version 1

Cite

Diana Lupan, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, et al.. Analiza stărilor emoționale induse de citirea unei știri utilizând Analiza Semantică Latentă. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, 2012, 5 (6), pp.103-106. ⟨hal-01075557⟩

Collections

UGA TICE LSE
267 View
1850 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More