Analiza automată a auto-explicațiilor - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Revista Română de Interacţiune Om-Calculator Year : 2012

Analiza automată a auto-explicațiilor

Bogdan Oprescu
  • Function : Author
  • PersonId : 953285
Mihai Dascălu
  • Function : Author
  • PersonId : 946901
Traian Rebedea
  • Function : Author
  • PersonId : 960879

Abstract

Auto-explicațiile reprezintă verbalizări pe care un cititor și le formulează în timpul lecturii unui text în vederea înțelegerii mai eficiente a conținutului. Sistemul implementat este proiectat să analizeze în mod automat aceste explicații, permițându-i astfel profesorului să evalueze mai în detaliu nivelul de înțelegere al materialelor citite; implementări similare există doar pentru limba engleză. Lucrarea de faţă prezintă pe scurt arhitectura aplicației și tehnologiile folosite în implementare și descrie modul în care s-a realizat evaluarea verbalizărilor. Metoda propusă se bazează pe tehnici specifice de prelucrare a limbajului natural adaptate pentru limba franceză și se adresează utilizării în clasele din școala primară. În plus, în cadrul procesului de analiză am integrat o euristică proprie la nivel de concepte pentru a putea evalua similaritatea dintre textele inițiale și verbalizările elevilor.
Fichier principal
Vignette du fichier
Rochi Bogdan final.pdf (977.94 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-01075551 , version 1 (18-10-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01075551 , version 1

Cite

Bogdan Oprescu, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, et al.. Analiza automată a auto-explicațiilor. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, 2012, 5 (2), pp.71-76. ⟨hal-01075551⟩

Collections

UGA TICE LSE ANR
171 View
117 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More