Search - Archive ouverte HAL Access content directly

Filter your results

28 Results
Image document

Lapurtera klasikoaren oinarriez: E. Materraren Doctrina christianaren iturriak

Eneko Zuloaga , Dorota Krajewska , Ekaitz Santazilia
Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 2020, 25, ⟨10.5944/rllcgv.vol.25.2020.28907⟩
Journal articles artxibo-03018556v1
Image document

Un acercamiento a la conceptualización de algunas emociones en el patrimonio fraseológico del euskera y del castellano

Mónica Aznárez , Ekaitz Santazilia
Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 2016, pp.13-33
Journal articles artxibo-01400676v1
Image document

La aglutinación y la fusión en la tipología morfológica

Ekaitz Santazilia
2012
Other publications artxibo-00662351v1
Image document

La historia de Navarra, los vascos y su lengua en un “nuevo” manuscrito del caballero de Bela: descripción, autoría y datación

Ekaitz Santazilia
Sancho el Sabio : revista de cultura e investigación vasca, 2020, 43, pp.199-224
Journal articles artxibo-03043315v1
Image document

Pastoralaren bilakaera azken mendean, gaur egun arte

Ekaitz Santazilia
2005
Other publications artxibo-00105203v1
Image document

Garai arkaikoko euskara nafarraren lekukotasun berriak: gehiketak eta zuzenketak F. Maioraren liburuari

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2015, 119, pp.109-146
Journal articles artxibo-01205714v1
Image document

Nor-Nori, Nor-Nork eta Nor-Nori-Nork sailetako hirugarren pertsona pluralaren morfemaren aldaerak Joaquín Lizarraga Elkanokoaren aditzean. (Zuzendua)

Ekaitz Santazilia
2006
Other publications artxibo-00101704v2
Image document

Gora, gora, jendeac!" Euskal testu berriak XVI. eta XVII. mendeetako justizia auzibide nafarretan

Ekaitz Santazilia
Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2018, 63 (2), pp.419-460
Journal articles artxibo-02295148v1
Image document

Aizkibelen Euzkeratik Erderara Biurtzeko Itztegia: eskuizkributik argitalpenera

Ekaitz Santazilia
2009
Preprints, Working Papers, ... artxibo-00413752v1
Image document

Asimetrías gramaticales asociadas a la animacidad en la lengua vasca: una perspectiva tipológica

Iván Igartua , Ekaitz Santazilia
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 2018, Studia Philologica et Diachronica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica, LII (1-2), pp.381-395. ⟨10.1387/asju.20209⟩
Journal articles artxibo-01949425v1
Image document

Harriz Herri, Irunberri

Ekaitz Santazilia
2006
Other publications artxibo-00110836v1
Image document

50 años de Fontes Linguae Vasconum: pasado, presente y futuro

Ekaitz Santazilia
Revista internacional de los estudios vascos / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 2019, 64 (1-2), pp.265-282
Journal articles artxibo-03555634v1
Image document

Aizkibelen Euzkeratik Erderara Biurtzeko Itztegia: eskuizkributik argitalpenera

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum: Studia et Documenta, 2011, 113, pp.203-238
Journal articles artxibo-00641578v1
Image document

Medio siglo de Fontes Linguae Vasconum

Ekaitz Santazilia
Principe de Viana, 2020, 276, pp.237-243. ⟨10.35462/pv.276.9⟩
Journal articles artxibo-02976218v1
Image document

Iruñe ondoko euskal testu zahar berri bat

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2013, 116, pp.91-119
Journal articles artxibo-00868394v1
Image document

Edouard Bourciezen "Haur Prodigoaren parabola": edizio paleografiko konparatua

Ekaitz Santazilia
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 2007, XLI-1, pp.397-402
Journal articles artxibo-00564037v1
Image document

La salvaguarda del lenguaje infantil en euskera en apoyo de la transmisión lingüística en Navarra

Ekaitz Santazilia , Juan Jose Zubiri
2014, pp.89-111
Other publications artxibo-01116215v1
Image document

Uscaldunac garen ezquero. Berako euskal testu administratibo berri bat (1822)

Ekaitz Santazilia
Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2019, 64 (2-1)
Journal articles artxibo-02984136v1
Image document

Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (I. dokumentu argitaratuak)

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2022, 133, pp.229-257. ⟨10.35462/flv133.9⟩
Journal articles artxibo-03762154v1
Image document

Artxibora itzultzearen garrantziaz: Maria Angela de Txakartegiren 1775eko Mutrikuko gutuntxoa

Ekaitz Santazilia
Lapurdum, 2017, Xarles Videgainen omenez 2, 20
Journal articles artxibo-02565342v1
Image document

Noun Morphology

Ekaitz Santazilia
Mikel Martínez Areta. Basque and Proto-Basque: Language-Internal and Typological Approaches to Linguistic Reconstruction, Peter Lang, pp.223-281, 2013, Mikroglottika 5
Book sections artxibo-00979816v1
Image document

UN RETRATO DEL ARTÍCULO VASCO EN EL AÑO 1895, MEDIANTE EL PROGRAMA VDM

Ekaitz Santazilia
Gotzon Aurekoetxea & José Luis Ormaetxea. Tools for Linguistic Variation, UPV/EHU, pp.175-205, 2010, Supplements of the Anuario de Filología VAsca "Julio de Urquijo", LIII
Book sections artxibo-00559398v2
Image document

Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (II. dokumentu argitaragabeak)

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2022, 134, pp.471-490. ⟨10.35462/flv134.7⟩
Journal articles artxibo-03914542v1
Image document

50 aniversario de Fontes Linguae Vasconum: crónica de actividades

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum: Studia et Documenta, 2019, 128, pp.543-577
Journal articles artxibo-02384452v1
Image document

Zaraitzueraren lekukotasunak XVIII. mende bukaeran: hiru testu zahar eta autore berri bat

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2016, 121, pp.67-120
Journal articles artxibo-01382533v1
Image document

Ala ffede, bada! Euskal testu berri gehiago Nafarroako XVI. mendeko justizia-auzibideetan

Ekaitz Santazilia , Ekaitz Santazilia Salvador
Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 2019, 108, pp.29-51. ⟨10.26876/uztaro.108.2019.2⟩
Journal articles artxibo-02508634v1
Image document

Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen berriak euskararen ikerketari / Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca [aurkibidea eta hitzaurrea]

Ekaitz Santazilia , Dorota Krajewska , Eneko Zuloaga , Borja Ariztimuño
2020
Books artxibo-02972265v1
Image document

Lazarragaren perfektibo zaharrari lehen hurbilketa

Ekaitz Santazilia
2007
Preprints, Working Papers, ... artxibo-00179192v1