Μεθοδολογικά ζητήματα στην έκδοση του Λουκιανού από τα Σαμόσατα. Ο ρόλος της "ακολουθίας" - Archive ouverte HAL Access content directly
Book Sections Year : 2017

Μεθοδολογικά ζητήματα στην έκδοση του Λουκιανού από τα Σαμόσατα. Ο ρόλος της "ακολουθίας"

Editing Lucian of Samosata: The Role of Acolouthy

Abstract

Lucian of Samosata, the Greek author of the 2d century AD, has been quite popular in the Middle Ages and during the Renaissance, as is testified by the 185 manuscripts written before 1600 and which transmit his works. Since the 19th century, the manuscript tradition of Lucian’s corpus has attracted scholars’ attention and several critical editions of his works have been produced. Is there still something to be done in this area of research ? In this paper, I show that one can deal with old questions using old methodologies and still get new results. I focus on two major issues regarding Lucian’s manuscript tradition: the question of the so-called class of « mixed manuscripts » and the question of the simple or double tradition of Lucian’s works. In both cases, I underline the importance of the vocabulary and a precise definition of concepts, as well as the role of ἀκολουθία (the order of the texts contained in a given manuscript), a useful tool to understand the transmission of Lucian’s texts.
No file

Dates and versions

hal-02981093 , version 1 (27-10-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02981093 , version 1

Cite

Émeline Marquis. Μεθοδολογικά ζητήματα στην έκδοση του Λουκιανού από τα Σαμόσατα. Ο ρόλος της "ακολουθίας". Melina Tamiolaki. Μεθοδολογικά Ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές. Παλαιά Προβλήματα και Νέες Προκλήσεις = Methodological Perspectives in Classical Studies. Old Problems and New Challenges, Editions of the Faculty of Philosophy of the University of Crete - Crete University Press, p.15-24, 2017, 978-960-524-505-4. ⟨hal-02981093⟩
34 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More