Europejska konferencja edukacji informacyjnej » (Saint-Malo, Francja, 18-21 września 2017) - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles (Book Review) Zagadnienia Informacji Naukowej Year : 2017

Europejska konferencja edukacji informacyjnej » (Saint-Malo, Francja, 18-21 września 2017)

No file

Dates and versions

hal-01724727 , version 1 (06-03-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01724727 , version 1

Cite

Zuzanna Wiorogorska. Europejska konferencja edukacji informacyjnej » (Saint-Malo, Francja, 18-21 września 2017). Zagadnienia Informacji Naukowej, 2017. ⟨hal-01724727⟩

Collections

GERIICO UNIV-LILLE
16 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More