« Το γαλλικό μυθιστόρημα της Μέλπως Αξιώτης » [Le roman français de Melpo Axioti] - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Athens Review of Books Year : 2014

« Το γαλλικό μυθιστόρημα της Μέλπως Αξιώτης » [Le roman français de Melpo Axioti]

(1)
1
Not file

Dates and versions

hal-01174504 , version 1 (09-07-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01174504 , version 1

Cite

Lucile Arnoux-Farnoux. « Το γαλλικό μυθιστόρημα της Μέλπως Αξιώτης » [Le roman français de Melpo Axioti]. Athens Review of Books, 2014, 57, pp.40-42. ⟨hal-01174504⟩

Collections

UNIV-TOURS ICD
77 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More