Bucarest, vivre et faire la ville entre héritages et mimétisme - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Espace Géographique Year : 2008

Bucarest, vivre et faire la ville entre héritages et mimétisme

Samuel Rufat
Bogdan Suditu
  • Function : Author
  • PersonId : 901966

Abstract

Bucarest, qui aspire à un rôle régional majeur, doit affronter l'urbanisme inachevé de Nicolae Ceauşescu. La capitale présente différents visages, l'occidental et l'oriental, le villageois et la vitrine de la modernité. La période de " transition " devait articuler ces différentes strates. Mais les hésitations entre la maîtrise des héritages et un mimétisme servile ralentissent les remodelages. La libéralisation du sol et les rétrocessions ont renforcé les structures héritées et rendu les habitants captifs. Les ressources limitées et les modes de gouvernance éclatés ne favorisent pas l'émergence d'une voie propre de développement. L'intégration européenne est alors une chance et un défi.
În Bucureşti coexistă mai multe oraşe : cel occidental şi cel oriental, cel sătesc, cel monumental -cu urbanismul neterminat al lui Ceauşescu şi acela-vitrină a noii modernităţi, înţesat de turnuri de oţel şi sticlă. După 1989, ezitările între valorizarea moştenirilor şi copierea Occidentului articulează cu greu acest spaţiu urban eterogen. Speculaţiile funciare şi litigiile juridice, deconectarea spaţiilor rezidenţiale de cele ale activităţilor economice (ele însele în evoluţie extrem de rapidă) se fac la întâmplare, în funcţie de oportunităţilor funciare ale momentului. Complezenţa regulilor de urbanism, resursele limitate, necorelarea formelor de guvernanţă urbană nu facilitează deloc apariţia unei adevărate dezvoltări metropolitane. În aceste condiţii, integrarea europeană este în acelaşi timp pentru Bucureşti şi şansă şi provocare.
Fichier principal
Vignette du fichier
Bucarest_Rufat_Suditu_EG_2008-4.pdf (1.03 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-00596683 , version 1 (29-05-2011)

Identifiers

Cite

Samuel Rufat, Bogdan Suditu. Bucarest, vivre et faire la ville entre héritages et mimétisme. Espace Géographique, 2008, 37 (4), pp.327-337. ⟨10.3917/eg.374.0327⟩. ⟨hal-00596683⟩
137 View
489 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More